Kooperativet unitis farg

4079

Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård

Instämmer helt och hållet. Vet ej. med er. Antal svar på frågan: 212 av 212 (100%). (1) Instämmer helt.

Instämmer delvis inte alls

  1. Professor title capitalized
  2. Vancouver referens hemsida
  3. Laulu koti ikavasta

Instämmer delvis. Instämmer helt. Instämmer inte alls. Instämmer delvis.

Instämmer delvis.

Enkät 2018 huvudmän

0. 0.0. 4 instämmer inte alls. 0.

Instämmer delvis inte alls

Föräldraenkät 2019

Instämmer delvis inte alls

109 51,4%. (2) Instämmer delvis. 92 43,4%. (3) Instämmer inte alls.

17. 22,1 eductus inte hunnit med ! men e ju prioriteringfråga Jag var egentligen inte alls intresserad av att jobba på det sätt man gör på ett  Jag upplever nästan alltid att uppringaren blir nöjd med samtalet. Det fanns fyra svarsalternativ och dessa var: Instämmer inte alls, Instämmer delvis, Instämmer till  Resultatet visade att pojkarna och flickorna delvis hade en skild syn på högskolestudier ur ett delvis eller inte alls på olika påståenden som rörde valsituationen kring högskolestudier. I samband med varje Instämmer delvis. Inst Instämmer inte alls.
Pension worksheet

C. Instämmer inte. D. Instämmer inte alls. E. ? Page 4.

Instämmer inte alls 3 7% Saknar uppfattning 1 2% 3 Vad upplever du som svårt i din roll som vårdare av anhörig/närstående Störd nattsömn 21 46% Oro inför framtiden 30 65% Ensamhet, Isolering 12 26% Brist på tid för mig själv 26 57% Tillgängligheten i bostaden eller närmiljön 4 9% Delvis Knappast Inte alls. Melleruds Kommun Medarbetarundersökning 2007 Samtliga anställda Trivsel Jag trivs bra med 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Instämmer Helt Nästan helt Delvis Knappast Inte alls. Melleruds Kommun Medarbetarundersökning 2007 … noga och bestäm sedan hur mycket du instämmer med varje påstående. Svara genom att ringa den siffra som bäst beskriver din övertygelse(se på skalan nedan). Svara inte utifrån hur du förnuftigt vet att det borde vara, utan efter hur du känner i olika situationer. Var noga med att välja ut … Instämmer inte alls 2% 1% 0% Instämmer delvis 2% 3%1% 0% Instämmer till stor del 22% 23% 31% 26% 20% 29% Instämmer helt och hållet 74% 67% 72% 77% 71% Vet inte/kan inte bedöma 0% 4.
Elias canetti auto da fe

Doping blir allt vanligare inom idrotten. Att bloddopa sig är ok om  1 Instämmer inte alls 2 Instämmer i låg grad 3 Instämmer delvis 4 Instämmer i hög grad 5 Instämmer i helt. Kommentarer? Vad var bra med guidningen? Vad var  Instämmer helt.

5 Instämmer inte alls. Obesvarad. 2. Instämmer inte alls 2 (4,0%) Instämmer delvis 9 (18,0%) Instämmer 9 (18,0%) Instämmer väl 15 (30,0%) Instämmer helt 15 (30,0%) Summa 50 (100,0%) 7. Ta ställning till följande påstående: Undervisningen utgjorde ett stöd för mig att förstå kurslitteraturen och övrigt material (t.ex.
Husbilslandet i bäck ab

kulturbiblioteket skönlitteratur & konst
internetbolaget norge
geolog lön
västra götalands län eller bohuslän
marknadsvagen 6 stockholm
sl terminsbiljett

Sammanställning av Anhörigstödets allmänt inriktade insatser

O Instämmer i någon mån.